Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Logg inn


Bygdelag
Idrett

Viser 10 tilfeldige utvalgte
For å se andre foreninger, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Tana og Nesseby Lions Club

LIONS MÅL - Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. - Å fremme en god borgerånd. - Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. - Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. - Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. - Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

Pb 151
9846 Tana
Web:www.tana-nesseby.lions.no
Kontakt: Viggo Klausen

Telefon: 90616323

Tana Ballklubb

Fotball-Håndball-Volleyball-Turn m.m.

Postboks 120
9845 Tana
Web:www.tanabrubk.no
Kontakt: Eilif Basso

Telefon: 4793419396

Lavonjarg vel

Velforening for Lávonjárga, basert på mye dugnadsarbeid. gjør det meste av arbeidet på den kommunale veien på Høyholmen. Arbeider spesielt for at Høyholmenveien skal utbedres.

9845 Tana
Kontakt: Aleksander Lyngberg

Telefon: 97745572

Masjok bygdelag

9845 Tana
Kontakt: Hege Mäntyjärvi

Telefon: 97974147

Tana og Nesseby Pistolklubb

Skyting

9845 Tana
Kontakt: kasserer Andreas Lautz

Telefon: 78 92 80 06

Bryteklubben Tana

Bryting

Diddigeaidnu 12
9845 Tana
Web:www.tanabryting.com
Kontakt: Kent Rune Larsen

Telefon: 40242787

Torhop og Tarmfjord bygdelag

Bygdelaget holder ski og turløyper i hevd. Har basarer, arrangerer turmarsjer, sankthans feiring, julebord og andre aktiviteter. Eier bygdelagshytta Bagjestuva ved Bogejávri.

Torhop
9845 Tana
Kontakt: Randi Lille

Telefon: 92626307

Tana og omeng Sjølaksefiseforening

En kultur og sjølaksefiske forening. Vår hovedoppgave er å ta vare og få dokumentert den sjøsamiske og kyst og fjordkultur og våre rettigheter.

9845 Tana
Kontakt: Bjarne Johansen / Olav Nordstrand

Telefon: 90683976 / 78496866

Seida og Luftjok bygdelag

Vi jobber for trivsel og aktivitet i bygdene våre

9845 Tana
Kontakt: Torill M. Børresen

Telefon: 93299154

Tana bonde og småbrukarlag

NBS er enfaglig og næringspolitisk organisasjon, med det formål å fremme folket i landbruket sine faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser. NBS er partipolitisk nøytral og ubundet

9826 Sirma
Web:www.smabrukarlag.no
Kontakt: Marit Bruland Varsi

Telefon: 78928748