Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Logg inn


Bygdelag
Idrett

Viser 10 tilfeldige utvalgte
For å se andre foreninger, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Tana og omeng Sjølaksefiseforening

En kultur og sjølaksefiske forening. Vår hovedoppgave er å ta vare og få dokumentert den sjøsamiske og kyst og fjordkultur og våre rettigheter.

9845 Tana
Kontakt: Bjarne Johansen / Olav Nordstrand

Telefon: 90683976 / 78496866

Torhop og Tarmfjord bygdelag

Bygdelaget holder ski og turløyper i hevd. Har basarer, arrangerer turmarsjer, sankthans feiring, julebord og andre aktiviteter. Eier bygdelagshytta Bagjestuva ved Bogejávri.

Torhop
9845 Tana
Kontakt: Randi Lille

Telefon: 92626307

Masjok bygdelag

9845 Tana
Kontakt: Hege Mäntyjärvi

Telefon: 97974147

Båteng/Sirma sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innen for helse- og sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

9826 Sirma
Web:www.sanitetskvinnene.no
Kontakt: Marit Bruland Varsi

Telefon: 78928748

Tana bonde og småbrukarlag

NBS er enfaglig og næringspolitisk organisasjon, med det formål å fremme folket i landbruket sine faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser. NBS er partipolitisk nøytral og ubundet

9826 Sirma
Web:www.smabrukarlag.no
Kontakt: Marit Bruland Varsi

Telefon: 78928748

Tana og Nesseby Lions Club

LIONS MÅL - Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. - Å fremme en god borgerånd. - Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. - Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. - Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. - Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

Pb 151
9846 Tana
Web:www.tana-nesseby.lions.no
Kontakt: Viggo Klausen

Telefon: 90616323

Kontakt:

Bryteklubben Tana

Bryting

Diddigeaidnu 12
9845 Tana
Web:www.tanabryting.com
Kontakt: Kent Rune Larsen

Telefon: 40242787

Austertana Bygdelag

Austertana bygdelag jobber for å skape aktivitet i Austertana. Vi har som formål å jobbe for bygdas beste. Mer informasjon finner du på hjemmesida vår.

Austertana
9845 Tana
Web:www.austertana-bygdelag.com
Kontakt: Aina Jessen

Telefon: 41858200

Deanu searat

9845 Tana
Web:deanusearat.deatnu.net/web/index.php?giella1=sam
Kontakt: Oskar Trosten

Telefon: 91146045