Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Registrering av boligmuligheter for flyktninger

I forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina har Tana kommune meldt til IMDi at vi kan bosette 20 flyktninger. I tillegg kan det komme flyktninger via andre kanaler.

Dette vil kreve tilgang på boliger. Dersom det er noen som har boliger som kan egne seg for utleie kan de melde dette til kommunen. Kontaktperson er Jakob Lanto, tlf. 464 00 360, epost: jl@tana.kommune.no

Vi registrerer i første omgang boligmuligheter, og vil ta kontakt med utleiere ved behov.