Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Registrer din sak

Om registrering av gatenavn:

  • Hvis du oppgir gateadresse og nummer korrekt så får du vist området på kartet. Bruk gjerne gatenavnet som foreslås når du skriver inn et navn.

 
Om fargekodene og saksbehandling:

  • Grønn farge betyr at saken er løst.
  • Blå farge betyr at saken er under behandling. Du trenger ikke melde inn saken på nytt hvis den har blå farge. Følg saksgangen ved å gå inn på den innmeldte saken.
  • Rød farge betyr at saken er ny og ikke behandlet av kommunen/kommunalteknikk.
     

Kategori:
Saken gjelder:
Gateadresse:
Kartposisjon:
Detaljbeskrivelse:
Navn:
Kan vise ditt navn på www.tana.kommune.no (viser ikke e-post og telefonnummer)
E-post:
Mobiltlf. (valgfritt):
Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor
AntiSpam code