Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Radonmålinger viser "friskemeldte" kommunale bygg og boliger

Det henvises til tidligere gjennomførte målinger av radon i kommunale bygg og boliger. Se artikkel her: http://www.tana.kommune.no/maaleresultat-av-radonmaalinger-i-kommunale-byggboliger.5022273-51331.html

I etterkant av målinger RadonLab gjorde, gjennomførte kommunen flere tiltak for å lukke avvikene. Vedlagt oversikt viser at kommunale bygg og boliger er under tiltaksgrense (er "friskemeldte"). Se alle målinger og oppfølging her: Radonmålinger og oppfølging 2012/13.

For spørsmål til dette kan følgende personer kontaktes:
For funksjonsbygg: Øysten Dervola, mobil 46400231
For boliger: Jon Arild Aslaksen, mobil 46400259

For mer informasjon om radon, kan dette leses her: Statens strålevern om radon