Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Rabas gulaskuddan – evttohus rievdadit láhkaásahusa guoskevaččat skohterláhttui Deanu gielddas

Snøscootercross
Snøscootercross

Deanu gieldda skohterláhtuid láhkaásahusas, mii lea mearriduvvon Finnmárkku fylkkamánnis cuoŋománu 9.beaivve 2001 § 1 boahtá čuovvovaš láhttočilgehus ovdan, mii guoská Láhttu nr. 1:i:

Leavvajohka – Leavvajávri. Vuolgá deanu alde ja manná Leavvajoga šalddi vuolde Leavvajotráigge Leavvajávrái.
 
Láhttu lea maŋŋá sirdojuvvon, ja merkejuvvo dál juohke jagi nu mo čájehuvvo govas mii gávdno čuovvovaš viđjjis: Kart+L%C3%B8ype+1+Levajok+-+Leavvaj%C3%A0vri.png. Otná rivttes láhttočilgehus lea:
 
Vuolgá deanu alde, manná Leavvajoga šalddi vuolde – Leavvajotráigge Uhcaskáiddášjotnjálbmái – Uhcaskáiddášjotráigge Gussarohtui – viidásat Gálvagoahtemuoroaivái – Ulloleatráigge Ullojávrri rastá Leavvajávrái.
 
Rievdadeapmi vuođuštuvvo dainna sihkkarvuođain, go nu mo láhttu dál merkejuvvo juohke jagi, de dat ii šat mana Leavvajotráigge.
 
Ráhkkaneapmái Fylkkamánni rievdadeamis láhkaásahusa, guoskevaččat láhttu 1 Leavvajohka – Leavvajávri, gullá Deanu gildii háhkat cealkámušaid.
 
Jus leat cealkámušat rievdaduvvon skohterláhttui, láhttu 1 – Leavvajohka – Leavvajávri, de ferte sáddet cealkámuša Deanu gildii, 9845 Deatnu, dahje elektronalaččat čujuhussii postmottak@tana.kommune.no ovdal geassemánu 1. beaivve 2012.