Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rådmannssituasjonen

Kommunestyret vedtok i går å avslutte arbeidsforholdet til rådmann Jørn Aslaksen. Anu Nilsen er konstituert som rådmann ut året, og Trond Are Anti er tilsatt som midlertidig rådmann fra 1. januar 2021 inntil en ny rådmann er på plass.

Kommunestyret har bestemt at rådmannen i framtida skal ha tittelen «kommunedirektør», og at stillingen skal utlyses på åremål. En arbeidsgruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder Jon Erland Balto og en ansattrepresentant har fått i ansvar å styre rekrutteringsprosessen. Arbeidet med å rekruttere kommunedirektør vil starte så fort som mulig.