Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rådmannen i Tana anmoder fylkesmannen om midlertidig forbud mot motorferdsel i utmark

Rådmannen i Tana har mottatt bekymringsmeldinger fra lokalbefolkning og oppsynsmyndigheter om at motorferdsel i utmark for tiden medfører store skader i naturen. Administrasjonen i kommunen har også selv befart noen løyper og kan på det grunnlag bekrefte forholdet. Rådmannen i Tana kommune anmoder derfor fylkesmannen i Finnmark om midlertidig å forby motorferdsel i utmark i store deler av kommunen.

Kommunen vil føre en dialog med fylkesmannen om hvilke traséer som eventuelt kan være åpne. Det er særlig i øvre Tana og lavtliggende deler av kommunen at det er vanskelige forhold.

Bildene i artikkelen er tatt i forrige uke. 


  1 / 18 
 
Disptrasse i enden av løype 2-1JPG 
Disptrasse i enden av løype 2-1JPG