Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rådmannen har ikke foreslått skolenedleggelse slik Sagat skriver

Sagat skriver at rådmannen i Tana har foreslått å nedlegge skoler. Det er ikke en riktig fremstilling av budsjettsaken.

Politisk nivå har bedt om at de økonomiske konsekvensene synliggjøres dersom man samler ungdomstrinnene i to skoler (en norsk og en samisk), og hvis man samler alle trinn i to skoler. Dette er beskrevet kort i saken, men ikke foreslått av administrasjonen.

Som et hjertesukk ønskes det at Sagat øker sin kompetanse om kommunal forvaltning og drift, slik at artiklene i fremtiden kan holde et høyere presisjonsnivå.