Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Prosjekt voksenopplæring jeg vil bli HELSEFAGARBEIDER - med ABC til fagbrev

Vi vil med dette invitere deres kommune med på prosjektet: jeg vil bli HELSEFAGARBEIDER - med ABC til fagbrev 2012-2015


Informasjon om prosjektet

 

Prosjektet er forankret i Kompetanseløftet hvor et av satsningsområdene er å utdanne flere Helsefagarbeidere i årene som kommer. Det har vist seg utfordrende og bare rekruttere fra Videregående skoler gjennom lærlingeordningen. Derfor har Helsedirektoratet tatt grep. Aldring og Helse som er en stor utdanningsinstitusjon sørpå, driver nå på oppdrag fra Helsedirektoratet utstrakt opplæringsvirksomhet for voksne flere steder i landet etter behov. Utdanningen er i utgangspunktet gratis med dekning av reise og opphold for den enkelte.

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark fikk i fjor høst tildelt prosjektmidler fra Fylket til å koordinere og sette i gang utdanning av et kull i eget fylke. Det ble gjort forberedelser til oppstart av fagutdanning for voksne ufaglærte i Helsefagarbeiderfaget. Medlemskommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Porsanger ble valg ut til å være med i oppstartsfasen og har bidratt med å legge til rette og rekruttert ufaglærte ansatte til å ta utdanningen.

Etter hvert som ryktet om oppstart av samlingsbasert utdanning med studiested Lakselv kom ut, fikk vi mange henvendelser. Vi valgte derfor å fylle opp et kull med 30 elever fra først og fremst de fire ovennevnte kommunene. Klassen ble supplert med elever fra andre kommuner og vi kom i gang med 30 elever fra kommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger, Vadsø, Nordkapp og Sør-Varanger i februar 2014. Elevene har fire ukesamlinger over 1 ½ år og betaler en egenandel på kr 5000,- til opplæringskontoret. Det finnes muligheter for den enkelte kommune og søke opplæringsmidler fra fylket til dekning av vikar utgifter. Vi skaffer til veie lærebøker. Elevene er tilknyttet et nettklasserom hvor de leverer inn oppgaver mellom samlingene. Alle avlegger en tverrfaglig eksamen våren 2016 og må så sørge for å skaffe seg nok praksis til å kunne gå opp til fagprøve. Aldring og helse vil kunne følge den enkelte elev helt fram til fagbrev.

Prosjektet er nå godt i gang, og vi har nå planer om å utvide prosjektet til i første omgang å gjelde kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Tana. De fire ukesamlingene over 1 1/2 år er tenkt lagt til Vadsø med oppstart i februar 2015.

Kriteriene for å kunne melde seg på er at du er ufaglært men innehar en stillingshjemmel i kommunen enten som fast ansatt, vikar eller bare tilkallingsvikar. Du skal også være tilknyttet en fagutdannet veileder på arbeidsplassen. Søknad / Registreringsskjema sendes Aldring og helse som også kompetanse vurderer den enkelte.

Kontaktperson

Svein Ekhorn

Rådgiver

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark

Mobil: 94885175