Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Prosjekt for etablere et forsøk om motorferdsel etter lov om forsøk i offentlig forvaltning

Tana kommune har meldt fra til Sametinget at man ønsker å delta i prosjektet forsøk om motorferdsel etter lov om forsøk i offentlig forvaltning. Kommunen har lang erfaring med motorferdsel i utmark og kan trekke inn mange muligheter og problemstillinger inn i prosjektet.

Snøskuter i soloppgang

I invitasjonen skriver sametinget blandt annet følgende:

Sametinget har som mål at regulering av motorferdsel i utmark tar hensyn til samiske lokalsamfunns tradisjonelle bruk og nye former for praksiser. Dette er vedtatt i ett av strategiene i Sametingets melding "Nu guhkká gos mis lea eatnamat (2016)".

Sametinget konstatere at utmarksutvalget peker på mulighetene for å etablere forsøksordninger i henhold til Lov om forsøk i offentlig forvaltning. Med bakgrunn i dette ser Sametinget behov for å støtte opp om kommunens lokale forvaltning av motorferdselsdispensasjoner, og gjennom dialog med Fylkesmannen og kommunene igangsette et forprosjekt, der samiske kommuner i Finnmark inviteres til å delta.


Målet med forprosjektet er å dokumentere områder som hindrer samisk utøvelse av kultur og levesett i naturen. Erfaringer fra et forprosjekt vil kunne danne grunnlag for å få til en helhetlig gjennomgang av regelverk tilknyttet til motorferdsel i utmark. Sametinget vil arbeide for at regelendringene må vurderes ovenfor folkerettslige forpliktelser ovenfor samene og vår rett til å opprettholde og utvikle våre tradisjonelle livsformer og næringer, samt bidra til å styrke samisk kultur og levesett.