Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Program Tana vinterfestival 1. - 17. mars 2013

 

Dato

Program

Sted

Arrangør

1. mars

Lansering av digitaltmuseum.no

kl.12

Rådhuset

Deanu ja Várjjat museassiida

Tana og Varanger museumssiida

1.mars

Dansekveld m/ Niilo & Gisle

Blue X

Blue X

2. mars

Bygging av snøskulpturer

kl.10 - 16

Utenfor

”Elva hotel” & ”Smak”

Tana kommune,

Hilly Sarre, instruktør

3. mars

Skøyteglede

Holmfjell

Tana skøyte- og friluftslag

3. mars

Kino – ”Beautiful Creatures”

kl.18 

Tanabru

Tana kino

8. mars

kl.18   Åpning av skulpturparken

Utenfor

”Elva hotel” & ”Smak”

Tana Kommune

8. mars 

           

Markering av den

internasjonale kvinnedagen kl.19 – 20:30     

Miljøbygget

Tana Bygdekvinnelag & Folkeakademiet

8. mars

Fra kl. 19 – Tapasaften 

Mini – revy. 1. forest. kl. 20:30

Mini – revy. 2. forest. kl. 22:00

SMAK

SMAK & Vinterstøing

9.-10. mars

Re-designkurs av klær

Seida

Seida & Søndre Luftjok bygdelag

9. mars

Polmak i vinterprakt

Kl.11 - 14:30

Tana museum - Polmak

Deanu musea/Tana museum

9. mars

Mini - Filmfestival

kl. 17     ”Familiebildet”

kl. 19     ”De gode hjelperan”

Miljøbygget,

Tana bru

Tana Kommune og Folkeakademiet

9.-10. mars

Finnmarksløpskafeen

kl. 11 – 20

Galleri Martin Miljøbygget

Tana bryteklubb og Tana kommune

10. mars

Sjekkpunkt Levajok,

døgnåpen kafé

Levajok

Levajok fjellstue

10.mars

kl 12 – 20 Torghandel

Elva hotel

Lag og foreninger, Elva hotel

10.mars

Kulturprogram

Fra kl 16

Snøscenen

”Elva hotel” og ”Smak”

Tana Kommune & Scene Finnmark

10. mars

Konsert med Slincraze og Frost kl 18

Snøscenen

Scene Finnmark

11.mars

Allsangskonsert med Jenny Jensen kl 18   

Miljøbygget

Tana pensjonistforening & Folkeakademiet

12.mars

”Almmi riika/Himmelrik”

Gratis buss fra Elva hotel kl.18 med retur etter forestilling.

Samfunnshuset, Varangerbotn

Beaivvàs & Tana Kulturskole

13. mars

Døgnåpen kafé så lenge det er kjørere ute.

Sjekkpunkt Sirma

Tana Bonde- og Småbrukarlag

13.mars

Quiz

Blue-X

Blue-X

14.mars

Stemmerettsjubileum

Foredraget ”Elsa Laula Renberg”

av Siri B. Johansen, kl 18

Tana Bibliotek

Finnmark Fylkesbibliotek &

Tana Bibliotek

16-17. mars

Finnmarksmesterskap i skiskytte

Skiskytterstadion

Tana Skiskytterforening

17.mars

Skøyteglede

Holmfjell

Tana skøyte- og friluftslag

17. mars

Kino "Identity Thief"

kl 20:00

Tana kino, Tana bru

Tana kino