Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

PRESSEMELDING OM NAVNEKONKURRANSE - NY FLERBRUKSHALL

Tana formannskap har i sitt møte 23.10.2008 bestemt det offisielle navnet på den nye flerbrukshallen i Tana.
Flerbrukshallen forran_512x384

 

Det var utlyst en konkurranse om det beste navnet og det kom inn 21 ulike forslag. Formannskapet uttrykte glede over den store kreativiteten som kom fram gjennom forslagene, men kom etter en grundig gjennomgang av navneforslagene at det beste ville være å benytte det navnet som gjennom en lang planleggings- og byggeprosess har festet seg på folkemunne:
 
Deanu máŋggageavahusvisti – Tana flerbrukshall
 
Formannskapet vedtok videre å premiere følgende innkomne forslag:
 
Forslaget Hárje-hallamed kr 3 000. premieres
Forslagsstiller: Ebba Joks.
 
Valget begrunnes slik:
 
Dette forslaget er kanskje det mest kreative av de innkomne. Forslaget har morsomme ordspill og gjennomtenkte dobbeltbetydninger. Navnet kan oppfattes som en oppfordring til å trene – på samisk hárjehallat, men med dobbel betydning ved at siste ledd kan forstås som ”hall” for norske ører. Også for første ledd i ordet er det et ordspill ved at ”Hárje” uttales “hærje”, altså en hall å herje i. 
 
Forslaget Tanas storstue premieres med kr 1 000.
Forslagsstiller: Lillian Ballo
 
Valget begrunnes slik:
 
Navnet er kort og konsist og beskriver på en god måte at funksjonen til dette bygget er å være nettopp hele Tanas storstue.
 
Dette var navneforslagene som kom inn:

Forslag nr
Forslag – norsk
Forslag - samisk
1
Tanas storstue
Deanu stuorrastohpu
2
Folkehallen
Álbmothálla
3
Kvartshallen
Kvártsahalla
4
Tana idretts- og kultursenter
Deanu valaštallan ja kultuvrra guovdaš
5
 
Hárje-halla
6
Tana kulturhall
Deanu kulturhálla
7
Polar arena
Polára arena
8
Tana arena
Deanu arena
9
Arena øst
Nuorta arena
10
Tana allhall
Deanu máŋggageavahusvisti
11
 
Kirtno
12
 
Golláš
13
 
Beassi
14
 
Váimmus
15
 
Šiella
16
 
Signes hall
17
 
Giisá
18
 
Doleš
19
 
Guovssu
20
Seidajok flerbrukshall - Tana
Sieiddajoga máŋggabealatvisti (evt –hálla) - Deanus
21
Midt i blinken