Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Pressemelding: Ekstern vurdering av Tanabru skole

Skoleutvikling i Tana

Tana kommune ble i 2017 med i prosjekt Veilederkorpset, et prosjekt som skal vare til juni 2019.

Veilederkorpset bistår både politisk og administrativ skoleeier, og hver enkelt skole i Tana med skoleutvikling.

Dette har først og fremst resultert i at hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) på møte 11.september vedtok overordnet Utviklingsplan for Tana skolene 2018-2021.

Som et ledd i deltakelse i Veilederkorpset kan også Tana kommune be om ekstern vurdering av en eller flere av skolene i Tana. I nær dialog med rektor på Tanabru skole har derfor Tana kommune besluttet å be om ekstern vurdering av Tanabru skole.

Denne vurderingen finner sted i uke 39, fra mandag 24. til torsdag 27.september.

Hovedtema for denne eksterne vurderingen er skolemiljø og relasjoner.

Representanter for Veilederkorpset skal intervjue både skoleledere, lærere, elever og foresatte. De skal også arrangere et foreldremøte.

Siste dag av vurderingen, dvs. torsdag 27.september legges funnene frem for skolen med bakgrunn i rapporten som er utarbeidet. Da får skolen vite sine sterke sider og hva skolen kan utvikle for å bli bedre.

Til dette møtet vil både politisk og administrativ skoleeier, foreldreutvalget og elevrådet bli invitert. Til dette møtet er også pressen er hjertelig velkommen til å delta. Åpenhet er viktig for Tana kommune.

Dette blir veldig spennende for Tana kommune og Tanabru skole spesielt. Tanabru skole har dyktige ledere, lærere og elever, og det vil være fint for alle å få bekreftelse på hva man skal bygge videre på, samtidig som man får hjelp til å snu det som kan bli bedre.

Som HOOK leder vil jeg selvsagt delta på møtet der rapporten fra vurderingen legges frem. Det blir uten tvil lærerikt.

 

Kristin Rajala

Leder hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Tana kommune

Mobil: 90659517