Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Presentasjon av forslag til ny kommuneplanens arealdel

Onsdag 26.06.2019 kl. 19:00 på rådhuset

Innhold:

  • Prosessen hittil
  • Hovedendringene i nytt planforslag
  • Konsekvenser av planforslaget
  • Prosessen videre.


Høringsfrist 11. august 2019.
Plandokumentene legges ut på kommunens hjemmeside og utstilt på rådhuset når de er klargjort.