Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Politiske møter i mars og april

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften gjelder fra til 1. august 2020.

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Blant de tiltakene som iverksettes er å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes.

Dette betyr at politiske møter i mars og april i Tana kommunen holdes som fjernmøte. Kommunen bruke Teams for politiske møter. Møteoffentligheten og allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet. Tana kommune vil sende politiske møter via Tana KommuneTV slik at publikum kan følge møter. Lydfiler fra møter vil i etterkant publiseres på Tana KommuneTV.

Politiske møter i mars og april:
Hovedutvalget for utmark og næring (HUN)  Onsdag 25. mars kl. 10:00
Formannskapet (FSK)  Torsdag 26. mars kl. 10:00
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK)  Mandag 30. mars kl. 09:00

Havneutvalget  Onsdag 8. april kl. 10:00
Kommunestyret (KST)  Torsdag 16. april kl. 10:00
Formannskapet (FSK)  Torsdag 16. april kl. (etter kommunestyremøte) / ekstraordinært møte