Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Politiske møter i april overføres på TanaKommuneTV

Politiske møter april via KommuneTV:
Havneutvalget  Onsdag 8. april kl. 10:00
Kommunestyret (KST)  Torsdag 16. april kl. 10:00
Formannskapet (FSK)  Torsdag 16. april kl. (etter kommunestyremøte) / ekstraordinært møte
Formannskapet (FSK)  Torsdag 23. april kl. 10:00 (ekstraordinært møte)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften gjelder fra til 1. august 2020.

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Blant de tiltakene som iverksettes er å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes.

Dette betyr at noen politiske møter i mars og april i Tana kommunen har blitt gjennomført som fjernmøte. Kommunen bruke Teams for politiske møter. Møteoffentligheten og allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet. Tana kommune vil sende politiske møter via Tana KommuneTV slik at publikum kan følge møter (kun selve lyden fra møte). Lydfiler fra møter vil i etterkant publiseres på Tana KommuneTV.