Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Møteplan 2021

MØTEPLAN 2021
Kommunestyret 4.febr. - 15.apr. - 10.juni - 7.okt. - 11.nov. - 9.des.

Formannskapet 

28.jan. - 18.febr. - 25.mars - 29.apr. - 27.mai - 26.aug. - 23.sept. - 28.okt. - 15.nov. - 25.nov.
Adm.utvalget 28.jan. - 25.mars - 26.aug. - 28.okt. 
Valgstyret  18.febr. - 19.apr. - 27.mai - 26.aug. 13.,14. og 15.sept
Hovedutvalget for utmark
og næring
27.jan. - 24.febr. - 5.mai - 25.aug. - 3.nov.
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur 3.febr. -16.mars - 25.mai - 24.aug. - 21.sept. - 28.sept- 14.okt.  25.okt. - 23.nov.
Kontrollutvalget 14.jan. - 22.jan - 3.mars
Disputvalget 20.jan./22.jan - 10.mars - 14.apr. - 12.mai - 9.juni - 23.juni - 11.aug. - 8.sept. - 24.nov
Ungdomsrådet  15.febr.
Eldrerådet  3.febr. - 23.mars - 5.mai - 8.sept. - 13.okt. - 10.nov.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
 
Arbeidsmiljøutvalget 23.febr. - 20.apr. -21.sept.- 26.okt. - 16.nov.

Møteplan alle utvalg