Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Planstrategi for Tana kommune 2020-2023 - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Tana vedtok i møte 29.10.2020 i sak 106/2020 å offentliggjøre forslaget til Planstrategi 2020-2023 for Tana kommune.
 

Formålet med planstrategien er å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden 2019 - 2022.

 

Innspill sendes skriftlig til Tana kommune, v/Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 30. november 2020.