Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Planprogram for detaljregulering av farled til Leirpollen fastsatt

Formannskapet har fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for farled inn til Leirpollen samt for sjødeponi utenfor Stangnes. Planforslaget skal konsekvensutredes. Kysverket utarbeider nå et planforslag med konsekvensutredning som kommunen senere skal sendes på høring.

 

Tana formannskap fastsatte planprogrammet for Detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana samt for sjødeponi i møtet 8. juni 2017.

Planprogrammet ble vedtatt som foreslått av Kystverket.

Planprogrammet, uttalelser og behandling av høringsuttalelser samt saksprotokollen er tilgjengelig på koplingene nedenfor.

Kystverket utarbeider planforslag og er ansvarlig for konsekvensutredningen (KU).

Når planforslaget og konsevensutredning er oversendt kommunen, vil kommunen sende planforslaget sammen med konsekvensutredningen ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

 

Kontaktperson for utarbeidelse av planen:

Kystverket Troms og Finnmark

Arnt Edmund Ofstad

Tlf. 78 47 74 16/977 59 313

Epost: arnt.edmund.ofstad@kystverket.no