Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Holmfjell arena er sendt på høring

Tana formannskap vedtok i sitt møte den 31.10.2019, sak 79/2019, å sende planforslag til Detaljregulering for Holmfjell Arena på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn.

2019-11-01 Les mer...

Idé-kafé om Tanabru sentrum mandag 11.03 kl.18

Tanabru sentrum er under regulering. Det innebærer at kommunen arbeider med en plan for hvordan arealene i sentrum skal brukes i framtida. Det vil være 10 – 20 år til neste gang området reguleres, så dette er viktig for alle som er opptatt av hvordan kommunesenteret ser ut. Har du synspunkter? Kom på idé-kafeen.

I morgen legger vi ut et forslag til arealbruken i sentrum her på hjemmesida. Så følg med. 

2019-02-28 Les mer...

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

2017-07-10 Les mer...

Planprogram for detaljregulering av farled til Leirpollen fastsatt

Formannskapet har fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for farled inn til Leirpollen samt for sjødeponi utenfor Stangnes. Planforslaget skal konsekvensutredes. Kysverket utarbeider nå et planforslag med konsekvensutredning som kommunen senere skal sendes på høring.

 

2017-06-16 Loga eambbo...

Innspill til kommunens arealplan - Skiippagurra-området

Tirsdag 30. mai 2017 holdt Skiippagurra bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Skiippagurra-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel

2017-06-07 Les mer

Innspill til arealplanen Boftsa - Langnes-området

Fredag 19. mai 2017 holdt Algasvarre bygdelag, Rustefjelbma og Boftsa bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Boftsa-Langens-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

2017-06-02 Loga eambbo...