Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2035 - en statusoppdatering

Utviklingsavdelingen vil legge fram en statusoppdatering for formannskapet, 24.02.2022, hvor man vil gå gjennom innsigelsene fra Statsforvalteren

2022-02-18 Les mer....

Tana kommunestyres vedtak om detaljreguleringsplan for Holmfjell Arena stadfestes.

Statsforvalter her behandlet klagene på detaljregulering for Holmfjell arena i Tana kommune.

2022-02-17 Les mer....

Detaljregulering for Holmfjell arena er sendt på høring

Tana formannskap vedtok i sitt møte den 31.10.2019, sak 79/2019, å sende planforslag til Detaljregulering for Holmfjell Arena på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn.

2019-11-01 Les mer...

Idé-kafé om Tanabru sentrum mandag 11.03 kl.18

Tanabru sentrum er under regulering. Det innebærer at kommunen arbeider med en plan for hvordan arealene i sentrum skal brukes i framtida. Det vil være 10 – 20 år til neste gang området reguleres, så dette er viktig for alle som er opptatt av hvordan kommunesenteret ser ut. Har du synspunkter? Kom på idé-kafeen.

I morgen legger vi ut et forslag til arealbruken i sentrum her på hjemmesida. Så følg med. 

2019-02-28 Les mer...

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

2017-07-10 Les mer...