Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

2017-07-10 Les mer...

Planprogram for detaljregulering av farled til Leirpollen fastsatt

Formannskapet har fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for farled inn til Leirpollen samt for sjødeponi utenfor Stangnes. Planforslaget skal konsekvensutredes. Kysverket utarbeider nå et planforslag med konsekvensutredning som kommunen senere skal sendes på høring.

 

2017-06-16 Loga eambbo...

Innspill til kommunens arealplan - Skiippagurra-området

Tirsdag 30. mai 2017 holdt Skiippagurra bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Skiippagurra-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel

2017-06-07 Les mer

Innspill til arealplanen Boftsa - Langnes-området

Fredag 19. mai 2017 holdt Algasvarre bygdelag, Rustefjelbma og Boftsa bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Boftsa-Langens-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

2017-06-02 Loga eambbo...

Innspill til arealbruk i Luftjok-området

Onsdag 7. apri 2017 holdt Seida og Luftjok bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Luftjok-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

2017-04-07 Les mer....

Innspill til arealbruk i Vestertana-Torhop-Smalfjordområdet

Onsdag 1. mars 2017 holdt Torhop bygdelag, Vestertana bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Vestertana-Smalfjordområdet. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

2017-03-27 Les mer...

Innspill til arealbruk i Polmak-området

Mandag 13. februar 2017 holdt Polmak bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Polmak-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

2017-03-17 Les mer.....

Innspill til arealbruk i Holmfjell-området

Mandag 30. januar 2017 holdt Holmfjell og Gulbojok bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Holmfjrell-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

2017-03-16 Les mer....

Frist for uttalelse til planoppstarten er 28. april 2017

Varsel om planoppstart - Utbedring av farled til Leirpollen

Kystverket har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til Leirpollen. Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for deponering av massene ved Stangnesodden i Tanafjorden. Frist for innspill er 2. mai 2017..

2017-03-13 Les mer...