Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Planlegger i 100 % fast stilling ved utviklingsavdelingen

Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk.

I utviklingsavdelingen er det ledig en planleggerstilling ID 879. En av våre planleggere går over i annen stilling og vi søker derfor etter erstatter fra 1.9.20.

Avdelingen har et stimulerende fagmiljø med følgende ansvarsområder: arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling, næringsfondsforvaltning, landbruk, naturbruk, miljøvern, folkehelse, kultur og idrett, kulturskole og ungdomsklubb. Kommunen legger vekt på å rekruttere medarbeidere med høy grad av tilstedeværelse, kompetanse, arbeidsvilje, gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling.

Arbeidsoppgaver:

Arealplanlegging, kommuneplanlegging og enkeltsaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det må påregnes planlegging og enkeltsaksbehandling også etter annet relevant lovverk.

Kvalifikasjonskrav:

Vi ønsker at du har planfaglig kompetanse, fortrinnsvis på masternivå. Foruten formelle kvalifikasjoner vil personlig egnethet, serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utviklingsleder Frank M. Ingilæ, tlf. 46400260, e-post: frank.ingila@tana.kommune.no

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. Forøvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglementer. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Under ellers like vilkår vil søkere som har lokalkompetanse og/eller behersker samisk bli foretrukket.

Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 1.8.20.