Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana er sendt på høring

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, er sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 20.september 2019. Planforslaget vil sikre råstoff-tilgang for drift ved Elkem Tana de neste 50 årene. Konsekvensutredningene viser at det er reindriftsnæringa som blir sterkest berørt, men planen får også følger for landskapet og bruken av friluftsområder i Austertana.


Formannskapet vedtok i sitt møte den 20.06.2019 å sende forslaget til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn. På grunn av de store, negative konsekvensene for reindriftsnæringa, kan det være et alternativ å fjerne et eller flere av de nordvestligste områdene avsatt til råstoffutvinning i planforslaget. Tana kommune har bedt høringsinstansene vurdere dette forholdet i sine høringsuttalelser.

Alle som har synspunkter på planforslaget, kan sende skriftlige merknader til Tana kommune via e-post: postmottak@tana.kommune.no, eller via post: Rådhusveien 24, 9845 TANA innen 20.september 2019.

Alle plandokumentene, konsekvensutredningene, saksframlegg og protokoll er på koplingene nedenfor.