Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Personopplysninger og personvern

Personvern handler om at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

Tirsdag 22. mai 2018 vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven trådte i kraft i juli.  Denne lovendringen berører også Tana kommunes håndtering av personopplysninger.

I avsnittene under kan du lese vår personvernerklæring som beskriver hvordan Tana kommune samler inn og benytter seg av informasjon som brukere av kommunens nettsted og tilhørende undersider.

Personvernerklæring

Informasjon vi samler inn om deg 
Tana kommune benytter CustomPublish AS som leverandør av portalløsninger og publiseringssystemer for nettsiden Tana.kommune.no (Content Management System – CMS).
Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester, blir dine personopplysninger registrert av Tana kommune. Informasjonen er tilgjengelig for saksbehandlende enhet og blir behandlet fortrolig. Opplysningene benyttes kun til sakens opprinnelige formål og avsluttede saker er tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

Innsendte svar fra digitale skjema på Tana.kommune.no logges med IP (Internet Protocol address). IP-adressen som samles inn, er en unik adresse knyttet til eksempelvis din PC, nettbrett eller mobil. I Tana kommunes løsning anonymiseres IP-adressen, med unntak av den delen av IP som identifiserer hvilket land du oppholder deg i. Denne informasjonen brukes kun i arbeid med å spore og stoppe mulige forsøk på digital innhenting av sensitiv informasjon og såkalt distribuert tjenestenekt eller angrep. Custom Publish utfører også endringer i CMS, slik at IP-adressen ikke er lesbar eller kan deles fra administrasjonen.

Tana kommune har også en tjeneste via kommunens nettsider som heter Mitt Nabolag. Denne tjenesten gjør det mulig å gi tilbakemelding på problemer knyttet til kommunale veier eller eiendom, vann eller avløp. For å få sendt en henvendelse, blir du bedt om å fylle inn et skjema om hva saken gjelder, gateadresse, kartposisjon, bilder, navn, e-post og telefonnummer. Det er valgfritt om du ønsker å oppgi telefonnummer og du kan selv velge om navnet ditt skal bli publisert offentlig. E-posten vises ikke offentlig når skjemaet er innsendt. Denne informasjonen brukes kun til kommunens behandling av henvendelsen.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler, også kalt cookies, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned eksempelvis Tana.kommune.no

Hva bruker Tana kommune informasjonskapsler til?
Tana kommune benytter informasjonskapsler til å lagre brukerinnstillinger, for å håndtere pålogging eller for å forbedre nettsidenes brukervennlighet. Kommunen benytter aldri informasjonskapsler på en slik måte at det kan krenke personvernet. 

Sikkert nettsted
Tana kommune benytter HTTPS for å sikre nettløsninger mot eventuelle angrep. Informasjonen gjelder også kommunens eksterne nettsider.

Dine rettigheter

Du har rett til å ha kontroll over egne personopplysninger. Hver gang Tana kommune behandler personopplysninger om deg, har du blant annet rett til å få vite hvilke opplysninger som behandles, hva de brukes til, og når de eventuelt blir slettet. Kommunen har ikke anledning til å bruke disse opplysningene til annet enn det som følger av formålet med behandlingen, og kan heller ikke dele opplysningene med andre, uten at du er informert.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger om deg kommunen behandler, kan du be om innsyn. Kommunen er forpliktet til å behandle din forespørsel innen 30 arbeidsdager. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer inngående om dine rettigheter.

Les mer om dine rettigheter her

Personvernombud

Personvernombudet skal informere og gi råd i kommunens behandling av personopplysninger. Ombudet skal kontrollere at kommunens behandling av personopplysninger er i tråd med gjeldende regelverk, samt at kommunens egne interne retningslinjer for personvern følges.

Tana kommunes personvernombud er Bjørn Nilsen fra CoverYa.  Han er kontaktperson dersom du har spørsmål om hvordan kommunen behandler dine personopplysninger eller om du ønsker å vite hvordan du skal gå frem for å utøve dine rettigheter.

Les mer om ombudets oppgaver her

 

Personvernombudet i Tana kommune

Tana kommune har inngått avtale med Sikri om Personvernombudstjenesten.

Kontaktinformasjon:
Sikri
v/Bjørn NIlsen
Personvernombud
Mobil: +47 90689838
E-post: bjorn.nilsen@sikri.no

Postadresse:
Tana kommune
v/personvernombudet
Rådhusveien 24
9845 Tana
E-post: postmottak@tana.kommune.no