Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Personalavdelingen

 

 
Generelt om virksomheten
Avdelingen ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver, og yter støtte både til rådmann og øvrige virksomheter, Det gis støtte i forhold til ansettelser og rådgivning innenfor personalpolitiske problemstillinger, Avdelingen har ansvar for  kommunens pensjonsordning og lokale lønnsforhandlinger. 
Avdelingen ivaretar også arbeidet med IA, sykefravær og HMS og er ansvarlig for saksbehandling i forhold til ADU og AMU, samt dialogen med arbeidstakerorganisasjonene i hht Hovedavtalens bestemmelser.
 
Fra 01.01.2018 er består avdelingen av Personaldelen og Tana bibliotek, samt arbeidsgiverfunksjon for språkkonsulenten.
 
 
Ledelse:
Arnfinn Bønå. Personalleder
 
 
Kontaktinfo:
Besøksadresse
Tana rådhus, Rådhusveien 24
Telefon
46 400 200
Fax
78925309