Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

På tur i Tana

Tanadalen og fjordområdene i kommunen har mange gode turmål, både sommer og vinter. Flere av fjelltoppene har stier man kan følge, og mange turstier er merket. Kommunen i samarbeid med lag og foreninger holder på med en større synliggjøring av stiene med skilting, merking og turbeskrivelser.

Eerika Johansen Mäntyjärvi, Masjok

Mange turer i Tana er registrert på Statskogs portal www.godtur.no . Her kan man registrere seg for å legge inn gps-merka traséer, turbeskrivelse og bilder. Eller man kan gå inn på nettsida for å finne registrerte turmål. Velg fylke og kommune samt turtype (f.eks. "fottur"). Du kan fritt skrive ut kart og turartikler eller laste ned gps-registreringene.

På bildet ser du Eerika (7 år) fra Masjok som er med og merker starten av en tursti som går fra det nye bygdehuset i Masjok.

God tur!