Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Čorroguolbba boligfelt - oversikt prosess og tidsplan. Finn ledige tomter og priser.

Enteprisen for Čorroguolbba boligfelt  er tildelt  Biger Mietinen AS, og oppstartsmøtet ble avholdt 16.4.20. Arbeidet med boligfeltet startet opp samme dag.
Nedenfor i dokumentet vil vi gi info om utbyggingsprosess, tidsplan, tomteoversikt og priser.

Čorroguolbba boligfelt består av 73 tomter og utgjør totalt 86,286 dekar, eller 86286 m2.
Vi bygger ut  54 tomter nå og det utgjør 62,118 dekar, eller 62118 m2.

Slik vil boligfeltet kunne se ut  etterhvert
Oversikt Corrogoulbba boligfelt

Framdriftsplan:

Utbygginga  består i  delområder som skal ferdigstilles for boligbygging fortløpende
Her er en oversikt over delområdene:

Oversikt over delområdene i Čorrogoulbba boligfelt

Utbyggingsplan:

Det ble i kontraktsmøtet avtalt følgende fremdrift:

  • Del 1 skal prioriteres, og ferdigstilles innen mandag 03.august 2020.
  • Del 2 skal ferdigstilles innen mandag 02.november 2020.
  • Del 3 ferdigstilles innen mandag 08.desember 2020.
  • Delområdene 4 og 5 ferdigstilles vår 2021.
  • Asfaltering av veianlegget utføres seinsommer 2021.

Med ferdigstillelse menes ferdigstilt utført VA-anlegg og kjørbart veianlegg for tomtekjøpere. Endelig dokumentasjon ferdigstilles fortløpende etter dette.
Pga. at det er litt usikkerhet med leveranse av trafo og tavler er det veldig usikkert om strømleveransen til tomtene i August. Men tomtene i Del 1 skal kunne starte opp med graving og grunnarbeid i August, med unntak for de prosessene som krever strøm. 

Oversikt over boligtomter:
Det er tomt ene  opp til nr. 54 som skal bygges ut - Delområde 1 og 2. Tomtene i delområde 5 bygges ut når  delområde 1 og 2 er fylt opp. Utbyggingsområdet består av tomter tilpasset "småhus", flermannsboliger og eneboliger, med bussholdepplass ut mot Rv 98 - Tanafjordveien, i tillegg vil det etableres gang og sykkelsti mellom boligområdene og ned til Ringveien

Her kan du se hvilke tomter som er tildelt, og hvilke som er ledige.

Čorroguolbba boligområde-trinn 1_trinn 2.

Kostnader for tomtene.
Her er oversikt over tomtekostnadene inkl. mva og festeavgiften på tomtene. Prisene er beregnet ut  i fra størrelse og beliggenhet.

Tomtenr Areal Tomtepris m/ mva Festeavgift
1 1009,95   345 000   4227
2 1072,23   385 000   4487
3 1088,12   390 000   4554
4 1095,77   395 000   4586
5 1152,28   415 000   4822
6 1250,88   450 000   5235
7 269,83   105 000   1129
8 340,39   130 000   1425
9 323,33   125 000   1353
10 394,43   150 000   1651
11 275,17   105 000   1152
12 278,42   120 000   1165
13 1699,31   640 000   7112
14 1680,39   635 000   7032
15 2267,30   1 030 000   9489
16 1296,46   565 000   5426
17 1256,85   550 000   5260
18 1158,97   505 000   4850
19 1642,07   715 000   6872
20 1909,85   830 000   7993
21 1952,14   775 000   8170
22 1977,44   785 000   8276
23 1778,42   710 000   7443
24 1108,16   380 000   4638
25 1188,01   475 000   4972
26 1250,47   500 000   5233
27 1083,09   435 000   4533
28 1125,80   515 000   4711
29 989,06   455 000   4139
30 936,63   355 000   3920
31 984,56   375 000   4120
32 915,64   385 000   3832
33 1064,96   450 000   4457
34 1136,64   460 000   4757
35 915,03   370 000   3829
36 959,44   385 000   4015
37 919,15   370 000   3847
38 906,99   365 000   3796
39 1902,79   715 000   7963
40 992,43   400 000   4153
41 1166,25   390 000   4881
42 1210,73   530 000   5067
43 1273,96   560 000   5332
44 1139,29   455 000   4768
45 1144,57   460 000   4790
46 1106,54   450 000   4631
47 1005,86   410 000   4210
48 1435,53   600 000   6008
49 1147,11   480 000   4801
50 1112,64   460 000   4656
51 1280,21   535 000   5358
52 1008,30   385 000   4220
53 1205,24   480 000   5044
54 1332,87   530 000   5578