Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ordinær forhåndsstemming innenriks 10. august - 8. september

Forhåndsstemmemottak er på Tana Rådhus, Rådhusveien 24, møterom1 i 1.etg.

Åpningstidene er fra kl. 09:00 til kl 15:00 alle hverdager fra 10. august til 8. september.

Dersom du ikke kan avgi forhåndsstemme i egen kommune (den kommunen du er manntallsført i), kan du stemme i hvilken som helst annen kommune i Norge. Forhåndsstemmegivningen din vil da blir sendt til den kommunene du er manntallsført i.

Husk å forhåndsstemme så tidlig at du er sikkert på at forhåndsstemmen din kommer fram til kommunen innen tirsdag 12. september kl. 17:00. Du er selv ansvarlig for å forhåndsstemme tidlig nok. Posten har sluttet med postombringing på lørdager og Tana er en kommune som har to dagers forsendelsestid både til og fra kommunen. Det betyr for de fleste velgerne at du må forhåndsstemme senest fredag 8. september i god tid før posten sendes fra den aktuelle kommunen den dagen. 

Her finner du oversikt over tilgjengelige forhåndsstemmelokaler i Norge. 

Husk at du på valgdagen kun har anledning å stemme i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni i valgåret. 

 

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner er åpent for alle - beboere, ansatte og øvrige velgere. Det vil gjennomføres forhåndsstemmeginving siste uke før valget (uke 36) på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

Sted

Dag/Dato

Tidspunkt

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)                                                        

 Mandag 4. september                                             

 10:00 - 11:00                  

Tana omsorgsenter             

 Mandag 4. september

11:30 - 12:30

Botjenesten

 Tirsdag 5. september 

10:00 - 11:00

 Omsorgsboligene, Maskevarreveien     

 Tirsdag 5. september   

11:30 - 12:30 

Tana helsesenter (sykestua)

 Onsdag 6. september   

11:00 - 12:00 

 

Hjemmestemming (ambulerende forhåndsstemmemottak)

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller valgtingsstemmested, kan du be om å få stemme hjemme. Vi avtaler da et tidspunkt hvor vi kommer hjem til deg med alt nødvendig utstyr slik at du får avlagt stemme.

Ta kontakt med sentrabordet på telefon 46400200 som vil sette deg over til valgansvarlig i kommunen eller send en e-post til postmottak@tana.kommune.no senest onsdag 6. september 2017 dersom du vil stemme hjemme. Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer. Du vil bli oppringt for avtale om tidspunkt for stemmegivning.