Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledere, tillitsvalgte og verneombud var samlet på Tana Miljøbygg 11.10.22

Oppstartsmøte trepartssamarbeid i Tana kommune

Trepartssamarbeidet er prioritert i kommunen
trepart1110jpg
trepart3
trepart4
11.10.22 hadde Tana kommune administrativt oppstartsmøte om trepartssamarbeid. Kommunedirektørnivået, virksomhetsledere, tillitsvalgte og verneombud var samlet for å lære mer om samarbeid og involvering i beslutninger i arbeidsplassen.
Hver virksomhet skal fremover ha en utviklingsgruppe hvor virksomhetsleder, plasstillitsvalgt og verneombud samarbeider om drift og utvikling.
Målet er å få mer effektiv drift, bedre kvalitet i tjenester, økt samhandling og tillit i organisasjonen for befolkningens beste.
Seminaret ble ledet av Omstillingsenheten i Fagforbundet ved Unni Bjerregaard Moe og Odd Jørgen Tjønnbekk.