Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppstart av planarbeid: Landbruksplan for Tana kommune

Hovedutvalg for utmark og næring vedtok oppstart arbeid med landbruksplan for Tana 2021-2030. Utkastet til planprogram for sektorplan legges ut til høring, jfr. plan- og bygningsloven §4-1. Tana kommune ber om innspill til planen.
Høringsfristen settes til 16. oktober 2020.

DSC_1517

Kommunestyret har den 19.02.2020 i sak 13/2020 vedtatt at kommunen skal starte
arbeidet med en strategi for landbruket i Tana kommune fram mot 2030.

I vedtaket står det videre at: «Strategien skal inneholde både en beskrivelse av status for jordbruket i kommunen,
identifisere nødvendige nasjonale og regionale rammebetingelser for en positiv utvikling av
Tana-landbruket, og prioritere lokale tiltak. Næringa må involveres i arbeidet.»