Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdaterte tall på antall fremmøtte i kirkene per 11.08.20. Tana og Nesseby menigheter

På vegne av Tana og Nesseby menigheter sendes her oppdatert informasjon per 11.08.2020 om forebyggende coronatiltak og begrensninger i antall sitteplasser i våre kirker. Da det nasjonalt er tillatt med arrangementer for inntill 200 personer, har Den norske kirken oppdatert sin smittevernveileder den 16.06.20. Se vedlagt fil: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202020/smittevernveileder/samlet%20smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke%20-%20pr.%20160620.pdf

Det er fortsatt minst 1 meters avstand som gjelder mellom personer fra ulike husstander.

De oppdaterte tallene per 11.08.2020 i vedlegget er vedtatt av kirkevergene i henholdsvis Tana og Nesseby.

 

På vegne av kirkevergene i Tana og Nesseby menigheter,

Inga Maria Wolf Ballovara

Diakoniarbeider i Tana og Nesseby menigheter

Tel: 46623608