Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert: Personer fra andre kommuner kan søke om tillatelse til å hente ned telt, gumpier og annet utstyr

Oppdatering 20.03.30:
Det presiseres i tillatelsen at den ikke hjemler annen aktivitet enn transport av utstyr. Det tillates ikke overatting, fisking eller rasting. 

*** 

Som følge av at skuteløypene er stengt for utenbygds personer kan vi risikere at telt, gumpier og annet utstyr etterlates på fjellet. Kommunen har et stort ansvar for å hindre forsøpling. Det er derfor besluttet at det kan søkes om tillatelse til å bruke snøskuter for å hente ned utstyr fra utmarka.

Søknad om tillatelse sendes i epost til postmottak@tana.kommune.no.

Følgende opplysninger må vi ha:

  • Navn, adresse, telefonnummer
  • Hvilket utstyr det er snakk om
  • Stedsangivelse/område
  • Hvilket tidsrom det søkes for (vi vil begrense det til 2-3 dager)
  • Hvor mange skutere det søkes for (vi vil rutinemessig tillate to skutere)

 

Tillatelser vil bli utstedt som unntak fra ferdselsbestemmelsene i kommuneoverlegens vedtak, og ikke etter motorferdselsloven. Formålet med ferdselsbegrensningene er å hindre smitte, og sentrale myndigheter har utarbeidet forskrift med begrensninger for opphold i fritidseiendom. Tillatelsen vil derfor ikke hjemle overnatting i teltet eller gumpien før det kjøres ned. Det er viktig at dette gjøres før påske, erfaringene fra i fjor viste at føret kan endres nær sagt over natta. Kommunen forstår at noen gumpier er tunge, og at det er tryggere å ha medhjelper og vil derfor akseptere at tillatelsen kan brukes til to skutere. Det settes ikke begrensninger i antall turer siden tillatelsen uansett har kort varighet. Vi ber samtidig om at slikt utstyr ikke hensettes på parkeringsplassene ved løypestart, vi vet ikke om sentrale myndigheter vil begrense trafikken mellom kommuner ytterligere.

De som har symptomer på luftveisinfeksjon må uansett holde seg hjemme, og tillatelsen vil i et slikt tilfelle være ugyldig.