Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert informasjon om koronavaksinering og vaksineringsplan i uker 10- 11 ( 8.- 21.3.)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å gi AstraZeneca-vaksinen til alle over 18 år. Det blir dermed lik bruk fremover for de tre godkjente koronavaksinene. Ifølge nye studier i Storbritannia gir denne vaksinen like god beskyttelse mot alvorlig forløp av covid-19 hos eldre som koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Covod - 19 vaksine

Folkehelseinstituttet har i dag endret sine anbefalinger om bruk av Astra Zeneca - vaksinen. Den kan nå brukes til alle over 18 år i lik linje med de andre godkjente vaksiner.

Folkehelseinstituttet informerer om følgende: 

Vi nå kan gjenoppta prioriteringsrekkefølgen slik at eldre og de med størst fare for alvorlige komplikasjoner ved smitte av covid-19 vil få vaksine først.  

Det er noe usikkerhet knyttet til hvor mye tidligere tilbudet om vaksine vil komme til disse gruppene, blant annet fordi leveransene av AstraZeneca-vaksinene til Norge er usikre. Det er likevel stor sannsynlighet for følgende:   

 • Alle i prioriteringsgruppe 3 vil få tilbud om dose 1 minst to uker tidligere
  (Personer mellom 75-84 år)  
 • Alle i prioriteringsgruppe 4 vil få tilbud om dose 1 minst fem uker tidligere
  (Personer mellom 65-74 år samt de mellom 18-64 år i høyrisikogrupper)   
 • Prioriteringsgruppe 5 får tilbud om dose 1 tre uker senere
  (Personer mellom 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander)  

Les mer her:  https://www.fhi.no/nyheter/2021/astrazeneca-vaksinen-anbefales-til-alle-over-18-ar/

Vaksinering foregår   i kantina ved Flerbrukshallen. 

Per dags dato er det vaksinert 255 personer. Ca. halv parten av disse har også fått vaksinedose 2.

Vaksineringsplan i uker 10-11:

Planlegging av vaksinering er utfordrende. Informasjon om tilgang til vaksiner kommer med kort varsel og antall vaksiner varierer mye fra uke til uke. 

Kommunen er ferdig å vaksinere prioriteringsgrupper 1 og 2.

Vaksinering av personer i alderen 75-84 år ( prioriteringsgruppe 3) pågår.  Dette tar lengre tid enn tidligere antatt på grunn av mindre tilgang på rette vaksinetypen.  Alle i denne gruppen vil bli innkalt til vaksinering.  De vil bli oppringt når kommunen har fått tilgang på vaksiner. Denne prioriteringsgruppen består av ca 190 innbyggre og under halvparten har fått tilbud om  vaksine begrunnet lite tilgang til vaksiner. 

Vaksinsering av prioriteringsgruppe 5 starter ikke fra uke 12 slik som tidligere informert.  Vaksiner som kommunen har tilgjengelig prioriteres først til prioriteringsgrupper 3 og 4. 

 

uke

10

11

12

Pfizer

2. vaksinedose til dem som har fått 1. vaksine

under 10 doser til 1. vaksine ( brukes til prioriteringsgruppe 3)

 2. vaksinedose til dem som har fått 1.vaksine

 under 10 doser til 1. vaksine ( brukes til prioriteringsgruppe 3) 

Ingen informasjon mottatt  om vaksinedoser

Astra Zeneca

Vaksinering av helsepersonell og vaksinering av prioriteringsgruppe 3

( alle i prioriteringsgruppe 3 blir oppringt og innkalt til vaksine) 

Vaksinering av prioriteringsgruppe 3 

( alle blir oppringt og innkalt til vaksine) 

 

Ingen informasjon mottatt om vaksinedoser

 

Elektronisk påmelding til vaksine:

 • NB! Alle over 75 år (født 1936 - 1945) vil bli oppringt for time til vaksine. 
 • Innbyggere i alle prioriteringsgrupper mellom 4 og 8  som ønsker vaksine kan nå melde seg elektronisk til vaksinering, selv om det fortsatt er uklart når kommunen får tilgang til flere vaksiner og dermed vet vi ikke når vi kan starte vaksinering av disse gruppene. . 

Mer informasjon om registrering og påmelding finner du her:

http://www.tana.kommune.no/koronavaksine-2021-paamelding-og-informasjon.6372041-525066.html

Trenger du hjelp til registrering, ring Mariann i telefon; 464 00 278

 

På Folkehelseinstituttets hjemmeside finnes det oppdatert informasjon om koronavaksinering og prioriteringsrekkefølgen. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Sykepleier Elle Aikio er ansvarlig for koordinering av vaksinering i kommunen. Mariann Lindi bidrar planlegging og gjennomføring av vaksineringen.  Vaksineringen foregår på kantina i Flerbrukshallen.

Det er viktig at de som får tilbud / time til vaksine møter opp til avtalt tid og bør ikke komme for tidlig. Det er strengt smittevernregime og det er ikke rom til mange «som venter» i vaksineringslokalet.  Det er ønskelig at det ikke følger mange ledsagere med en som skal vaksineres. 

Det er også viktig å vite at etter vaksinen skal du observeres 30 minutter ved vaksinestasjonen for mulige bivirkninger av vaksinen.  Det er til enhver tid helsepersonell til stede for observasjon etter vaksinering.  

Massevaksinering

Det planlegges etter hvert vaksinering i større ukentlig volum, men dette er avhengig av større tilgang til vaksiner. Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å tilby vaksiner også i bygdene, så kalte bygdevaksinedager.