Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Astra Zeneca vaksine settes på pause !

Oppdatert informasjon om koronavaksinering og vaksineringsplan for uker 10-11

Covod - 19 vaksine

Vaksinering foregår   i kantina ved Flerbrukshallen. 

 

Vaksineringsplan i uker 10-11:

Planlegging av vaksinering er utfordrende. Informasjon om tilgang til vaksiner kommer med kort varsel og antall vaksiner varierer mye fra uke til uke. 

Kommunen er ferdig å vaksinere prioriteringsgrupper 1 og 2.

Vaksinering av personer i alderen 75-84 år ( prioriteringsgruppe 3) pågår.  Dette tar lengre tid enn tidligere antatt på grunn av mindre tilgang på rette vaksinetypen.  Alle i denne gruppen vil bli innkalt til vaksinering.  De vil bli oppringt når kommunen har fått tilgang på vaksiner. Denne prioriteringsgruppen består av ca 190 innbyggre og under halvparten har fått tilbud om  vaksine begrunnet lite tilgang til vaksiner. 

Vaksinering av prioriteringsgruppe 5 starter ikke fra uke 12 slik som tidligere informert.  Vaksiner som kommunen har tilgjengelig prioriteres først til prioriteringsgruppe 3. 

Vaksineringsplan, oppdatert 11.03. kl. 16.55. 

uke

10

11

12

Pfizer

2. vaksinedose til dem som har fått 1. vaksine

under 10 doser til 1. vaksine ( brukes til prioriteringsgruppe 3)

 Vaksinering av prioriteringsgruppe 3  

( alle i prioriteringsgruppe 3 blir oppringt og innkalt til vaksine) 

Ingen informasjon mottatt  om vaksinedoser

Astra Zeneca

Vaksinering av helsepersonell og vaksinering av prioriteringsgruppe 3

( alle i prioriteringsgruppe 3 blir oppringt og innkalt til vaksine) 

satt på pause fra og med 11.3.21

Satt på pause

 

 

 

Elektronisk påmelding til vaksine:

  • NB! Alle over 75 år (født 1936 - 1945) vil bli oppringt for time til vaksine. 
  • Innbyggere i alle prioriteringsgrupper mellom 4 og 8  som ønsker vaksine kan nå melde seg elektronisk til vaksinering, selv om det fortsatt er uklart når kommunen får tilgang til flere vaksiner og dermed vet vi ikke når vi kan starte vaksinering av disse gruppene. . 

Mer informasjon om registrering og påmelding finner du her:

http://www.tana.kommune.no/koronavaksine-2021-paamelding-og-informasjon.6372041-525066.html

Trenger du hjelp til registrering, ring Mariann i telefon; 464 00 278

 

På Folkehelseinstituttets hjemmeside finnes det oppdatert informasjon om koronavaksinering og prioriteringsrekkefølgen. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Sykepleier Elle Aikio er ansvarlig for koordinering av vaksinering i kommunen. Mariann Lindi bidrar planlegging og gjennomføring av vaksineringen.  Vaksineringen foregår på kantina i Flerbrukshallen.

Det er viktig at de som får tilbud / time til vaksine møter opp til avtalt tid og bør ikke komme for tidlig. Det er strengt smittevernregime og det er ikke rom til mange «som venter» i vaksineringslokalet.  Det er ønskelig at det ikke følger mange ledsagere med en som skal vaksineres. 

Det er også viktig å vite at etter vaksinen skal du observeres 30 minutter ved vaksinestasjonen for mulige bivirkninger av vaksinen.  Det er til enhver tid helsepersonell til stede for observasjon etter vaksinering.  

Massevaksinering

Det planlegges etter hvert vaksinering i større ukentlig volum, men dette er avhengig av større tilgang til vaksiner. Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å tilby vaksiner også i bygdene, så kalte bygdevaksinedager.