Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert informasjon om koronavaksinering og vaksineringsplan for uke 11-12

Det er nå 306 personer i Tana som har fått vaksine, av disse er det 191 som har fått to doser av vaksinen.

Kommunen er ferdig med å vaksinere personer som ønsker vaksine i prioriteringsgruppe 1 og 2 (beboere i sykehjem og alder over 85 år). 

En del helsepersonell er også vaksinert i henhold til prioriteringsprekkefølgen, inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner kan gis til prioritert helsepersonell.

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Koronavaksine - informasjon til befolkningen

Denne og neste uke fortsetter vi å vaksinere personer i gruppe 3, alder 75 – 84 år.  De vil blir oppringt for time til vaksine.  Vi får svært lite vaksiner, denne uken får vi 25 doser og i neste uke får vi 40 doser.

All vaksinering med AstraZeneca vaksine er stanset inntil det er undersøkt om mulige dødelige bivirkninger.  Dette har ikke så stor innvirkning på tempoet i vaksineringen da det ikke var ventet så mange nye vaksiner av denne typen.

I Tana kommune har vi vaksinert 95 personer med vaksine fra AstraZeneca, de fleste er helsepersonell.  Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger blant de vaksinerte.

Alle som ikke er i prioriteringsgruppe 3 kan melde seg på vaksine og vil få tildelt time så snart vi får tilgjengelige vaksiner

Trykk her for å melde deg på koronavaksine