Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatere informasjon og aktivere varslingsadresser i Brønnøysundregisteret

Har deres lag/forening slått på varsler i altinn.no? Varslingsadresser er e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer som brukes av det offentlige for å varsle virksomheten om viktige meldinger som leveres i Altinn. Det betyr at når virksomheten har oppgitt en eller flere varslingsadresser, blir ikke informasjon sendt ut i papirpost.

Kommunen opplever stadig at brev kommer i retur da varslingsfunksjonen ikke er aktivert i Altinn og kontaktinformasjon ikke er oppdatert i Brønnøysundregisteret. Dette gjør at lag og foreninger som skulle hatt mottatt et brev fra kommunen, går glipp av dette. Det kan for eksempel bety at din forening ikke får mulighet til å uttale seg om en relevant sak.

Formålet med varslingsadresser er å sikre at virksomheter skal kunne kommunisere digitalt med det offentlige.

Tana kommune ønsker samtidig å minne lag og foreninger på at endringer i styresammensetning må meldes til Brønnøysundregisteret. Dette gjøres gjennom Samordnet registermelding.

 

For hjelp til å sette opp varslingsadresse i Altinn, se: https://www.altinn.no/hjelp/profil/kontaktinformasjon/

 

For Samordnet registermelding, se: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding/