Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Omsorgssenteret ved Tana bru reiser seg

Byggingen av det nye omsorgssenteret ved Tana bru skrider fra etter planene. Det storslåtte omsorgssenteret skal være ferdigstilt 6. februar 2014.

Bygget reiser seg og det er omlag 11 måneder til innflyttingen kan skje.
 
Omsorgssenteret reiser seg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under er en skisse over hvordan senteret vil se ut
Skisse av Omsorgsenteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det har i lang tid versert diskusjoner i media og blant innbyggerne om det nye senteret dekker de plassene man har i dag,
og hvordan man skal møte framtidens mulige behov.
I dag har Tana kommune 16 faste institusjonsplasser fordelt med 8 i Austertana eldresenter og 8 i Polmak sykehjem.
I tillegg har de to institusjonene 2 korttids-/avlastningsplasser hver.

I det nye omsorgssenteret vil det være 22 leiligheter, slik at dagens plassbehov dekkes fullt ut.
I tillegg til dette er 4 av leilighetene tilrettelagt slik at ektepar eller andre som ønsker å bo sammen kan gjøre det.