Skoler i Tana

Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Forløperen til Tana kulturskole: Tana musikkskole

Høsten 1980 startet Tana musikkskole med økonomi-samarbeid fra Skole-og Kulturetaten. Det tok et og et halvt år før den ble vedtatt opprettet av Tana kommunestyre. I flere år ble undervisning gitt rundt om i hele kommunen, både i private hjem, skolene og på Tanahus, der det var elever og der det var instrumenter. Hjemmekontor var hos rektor inntil Miljøbygget var ferdig i 1982. I årene som fulgte, delte Grotta fritidsklubb og Tana kulturskole et lite kontor, brukte det hver sine dager.

Petrof flygelet kom inn på scenen i mai 1982 etter at det hadde vært til reparasjon hos Grøndahls pianolager i Oslo. Da var det ca 10 år gammelt og hadde blitt brukt fra scenen i Tana ungdomsskoles gymsal som var Tanas festsal på den tiden.

Etter hvert ble det stadig mer undervisning på Miljøbygget, men fortsatt ble undervisning gitt så nærme elevene som mulig. Tana hadde lærerressurser både i Austertana, Polmak, Sirma, Seida og Bonakas.

Kommunale bevilgninger var et stadig problem, og selv om Staten fra midten av 80-tallet kom med øremerket tilskott, var det tungt å drive med en usikker økonomi og trusler om nedskjæringer. Likevel var det en viss aktivitet fram til Staten i 1997 vedtok at alle kommuner skulle ha en kulturskole.

I Tana kom kulturskolen i gang fra januar 1998. Det ble en ny og spennende tid med stor velvilje fra kommunen. Det var ikke begrensning på hva slags aktiviteter en kulturskole kunne tilby så sant en hadde lærere. Kulturskolen fikk nytte av Tanas egen ungdom som kom tilbake etter endt høyere utdanning, en stor ressurs for bygda.

Det er mye godt å tenke tilbake på gjennom 40 år.

Bonakas, den 13.05.2020

Ragnhild Ravna