Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ohcejoga ja Deanu gielddaid skuvla- ja mánáidgárdeovttasbarggu

Dás gávnnat Sámi allaskuvla čielggadeami “Ohcejoga ja Deanu gielddaid skuvla- ja mánáidgárdeovttasbarggu dálá dilli ja hástalusat”. Čielggadeapmi lea oassi Ohcejoga gieldda, Deanu gieldda ja Deanu giellagátti prošeavttas “OVTTAS! Sámi giella-, skuvla- ja mánáidgárdeovddideapmi Deanuleagis”.

Prošeavtta ruhtadit Lappi lihttu, Davvikalohttaráđđi, INTERREG IVA Davvin Sápmi, Ohcejoga gielda, Norgga Sámediggi, Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta, Deanu gielda ja Deanu giellagáddi. Prošeaktaoamasteaddjit leat diŋgon dán čielggadeami Sámi allaskuvllas ja dat lea dahkkon 23.8.2010­­–1.2.2011.

Čielggadeamis boahtá ovdan ahte skuvla- ja mánáidgárdeovttasbarggu adnojuvvo dehálažžan sihke vánhemiid, oahpaheddjiid ja ohppiid gaskkas. Das leat stuorra positiivvalaš váikkuhusat mánáid ja nuoraid sámegiela geavaheapmái ja giellamáhtu nannemii.
 
Čielggadeapmi jorgaluvvo suoma- ja dárogillii.  Oassi dáro- ja suomagiel veršuvnnas lea gárvvistuvvon ja gávdno dás.  
 
 
 
Utsjoen ja Taanan kuntien koulu- ja päiväkotiyhteistyön nykytila ja haasteet
Tästä löydät Saamelaisen korkeakoulun (Sámi allaskuvla) selvityksen ”Utsjoen ja Taanan kuntien koulu- ja päiväkotiyhteistyön nykytila ja haasteet”.  Selvitys on osa Utsjoen kunnan, Taanan kunnan ja Taanan kielikeskuksen projektia “OVTTAS! Saamen kieli-, koulu- ja päiväkotitoiminnan kehittäminen Tenonlaaksossa”. Projektia rahoittavat Lapin liitto, Pohjoiskalottineuvosto, INTERREG IVA Pohjoinen Sápmi, Utsjoen kunta, Norjan saamelaiskäräjät, Uudistus-, hallinto- ja kirkkoministeriö, Taanan kunta ja Taanan kielikeskus. Projektin omistajat ovat tilanneet tämän selvityksen Saamelaiselta korkeakoululta ja se on tehty 23.8.2010­­–1.2.2011.
 
Selvityksestä ilmenee, että koulu- ja päiväkotiyhteistyö koetaan tärkeäksi niin vanhempien, opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa. Sillä on valtava myönteinen vaikutus lasten ja nuorten saamen kielen käyttämiseen ja kielitaidon vahvistumiseen.
 
Selvitys käännetään suomeksi ja norjaksi.  Osa norjan- ja suomenkielisestä versiosta on valmis ja löytyy tästä.