Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ohcamin Deanuidentitehta

Dá lea bajilčála báikeovdáneami masterbargui maid Frans Eriksen lea čállán.
Bargu guorahallá gielddaguovddáža Deanu šalddi sosiokultuvrralaččat.

Ássansaji válljen lea dehálaš, ja dat bidjá eavttuid eallimiiddámet. Muhto dat lea maid ealáhuseallima ovdáneapmái dehálaš, ja dasa ahte bargofámu bestet ja bisuhit. Post-industriála servodat mearkkaša dan ahte mii eanet ja eanet fertet birget eará ealáhusaiguin go árbevirolaš vuođđo- ja industriijaealáhusaiguin. Ođđa ealáhusat árvvoštallojit maiddái dehálaš jođihanfápmun viidásat ovdáneapmái. Gilvvus háhkamis bargofámu ja ássiid, fertejit báikkit eambbo ja eambbo deattuhit ovdamuniideaset ja hukset iežaset mearkagálvvu. Deanušaldi lea oalle ođđa gielddaguovddáš, ja báikkis ii leat guhkes historjá. Barggu ulbmilin leamaš geahččalit gávnnahit makkár dovdomearkkat báikkis leat ja čalmmustahttit makkár jođihanfámut dahje vuostálastimat leamaš báikki viidásat ovdáneami ektui. Dát lea dahkkon dakko bokte ahte lean jearahallan 14 ássi Deanušalddis, ja lean jearran sis báikki geavaheami birra, báikegovaid birra, báikeberoštumiid birra, ja ovttasdoaibmama ja deaivvadanbáikkiid gullevašvuođa ja arenaid birra.

Báikki erenomáš identitehta sáhttá čatnat dasa ahte báiki lea Deanu gáttis ja dasa gulli luossabivdu, geográfalaš guovdobáiki Deanus ja Nuorta-Finnmárkkus mii lea lahka suomarájá, ja dan ipmárdussii ahte báiki lea beanta unni ja čoahkis, muhto liikká leat ollu iešguđetgelágan gálvvut ja bálvalusat fidnemis doppe, ja ahte báiki lea nannosit čatnon lundui ja dan ipmárdussii ahte báikkis lea buorre bajásšaddat. Dát lea váldu báikegovva. Muhtun informánttat oaivvildit ahte báiki lea máŋggakultuvrralaš, muhto dása leat iešguđetge oainnut informánttaid gaskka. Čájehuvvo ahte gaskavuođat mat laktásit máŋggakultuvrralašvuhtii ja gielddaguovddáža ja báikegottiid gaskavuohta leat guovllut main leat mearkkašahtti beroštus- ja fápmogiččut. Dát gaskavuođat sáhttet mielddisbuktit ahte báikki ovdáneapmi garrasit goazahuvvo, muhto seammás addet erenomáš báikegovat ja ealáhusat mat bures birgejit, buorre vuođu dasa ahte mo báiki berre ovdánahttot viidáseabbo. Dát leat gaskavuođat maiguin gielda sáhttá ávkkástallat dan ektui ahte ovdánahttit gielddaguovddáža viidáseabbo.