Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Tana formannskap har i møte 24.11.2022 gitt sin innstilling til Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2023 for Tana kommune. Innstillingen er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 08.12.2022.
Ordfører.

------ 

Formannskapets innstilling kommunestyret:

Formannskapet innstilling .pdf

Formannskapet behandlig.pdf

Kommunedirektørens innstilling til Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026.pdf

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 Tana kommune.pdf