Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Tana formannskap har i møte 16.11.2020 gitt sin innstilling til Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Tana kommune. Innstillingen er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 10.12.2020.
Ordfører.
------ 

Formannskapets innstilling

-----

Saksprotokoll saksnr. 115/2020 i Formannskapet - 16.11.2020

Saksframlegg Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
Ekstraordinære koronamidler for 2021.pdf
Budsjettforslag utfyllenede informasjon

Budsjettdokumenter
Gebyrregulativ
Foreslåtte tiltak driftsbudsjettet / Rapport over driftstiltak
Foreslåtte tiltak investeringsbudsjettet / Rapport over investeringstiltak
Konsekvensjustert budsjett på hovedpostnivå / detajnivå
Notat om selvkostberegninger