Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nytt om bygde- og grendenavn i Tana kommune: Foreslåtte og tilrådde skrivemåter

Tana kommune har mottatt foreløpig tilråding fra kvensk og samisk stedsnavntjeneste for bygde- og grendenavnene som det ble reist navnesak for i 2009. Kommunen har fortsatt ikke mottatt tilråding fra stedsnavntjenesten for norske navn i Nord – Norge.

I lista på vedlagte kopling framgår de skrivemåtene som er foreslått, hvilke som er tilrådd og hvilke som ikke vil bli benyttet/ kan utgå. Bygdelag og andre relevante lag og organisasjoner i kommunen vil få bygde- og grendenavnene på høring før sommeren.

Fordi de fleste av bygde- og grendenavnene har fått navnet sitt fra et naturnavn, må det reises navnesak for alle naturnavnene og skrivemåte fastsettes for dem, før bygde- og grendenavnene kan vedtas. Kartverket arbeider med en oversikt over alle disse naturnavnene. Når kommunen har mottatt disse naturnavnene, vil de bli sendt på høring sammen med forslagene til skrivemåte av bygde- og grendenavnene.

Det er 2 samiske og 1 kvensk navn der det foreligger flere navn/ skrivemåter, og det er uklarhet om hvilken skrivemåte/ hvilket navn som er riktig. Det gjelder de samiske navnene Gárggogeahči/ Gárgogeahči og Ruostafielbmá/ Ruostefielbmá, og de kvenske navnene Pietarinnuora/ Pieterinnurkka.