Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til arealbruk i Vestertana-Torhop-Smalfjordområdet

Onsdag 1. mars 2017 holdt Torhop bygdelag, Vestertana bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Vestertana-Smalfjordområdet. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

2017-03-27 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 2.5.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 10.5.2017

2017-03-24 Les mer...

Bygde- og grendenavnene som del av den offisielle adressen i Tana

Nå kan innbyggerne i Tana få bygdenavnet som del av den offisielle bosteds- og postadressen. Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha bygdenavnet på i adressen til eiendommen. Alle hjemmelshavere som ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin, må gi tilbakemelding til kommunen innen 20.april 2017. Kommunen har lagd et eget skjema for dette. Der det er flere eiere til en eiendom (sameie), må eierne bli enige om adressetilleggsnavnet.


2017-03-23 Les mer...

Tana kommune i samarbeid med Folkeuniversitetet inviterer på gratis kurs i bruk av internett.

Kurset starter opp Mandag 27.Mars kl.18.00 på Kommunestyresalen. Kurset er på 30 timer og er helt gratis.

2017-03-20 Les mer.....

Innspill til arealbruk i Polmak-området

Mandag 13. februar 2017 holdt Polmak bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Polmak-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

2017-03-17 Les mer.....

Oppdatert 17.03.2017

Åpne skuterløyper i Tana

2017-03-17 Les mer....

Deanu vuodjanhálla – Tana svømmehall - tegninger og nøkkeltall

Svømmebassenget skal oppføres i tilknytning til Tana flerbrukshall. Bassenget er et såkalt «treningsbasseng» på 25,0 x 12,5 m med seks baner uten tilleggsfunksjoner som f.eks. stup, men det er lagt inn opsjoner på bygging av vannsklie og boblebad som sannsynligvis blir tatt inn i prosjektet dersom kostnadene ikke blir for høye.  I tillegg inneholder svømmehallen garderober, dusj, badstu m.m. Kjelleretasjen med ttrapp og heis, inneholder rom for tekniske anlegg m.m.

Totale arealer fordelt på kjeller og 1. etasje er ca 2200 m2 BTA.

Prosjektleder hos Tana kommune er Odd-Reidar Biti

2017-03-17 Les mer.....

Innspill til arealbruk i Holmfjell-området

Mandag 30. januar 2017 holdt Holmfjell og Gulbojok bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Holmfjrell-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

2017-03-16 Les mer....

Litt info om framdriften med Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall

På disse sidene vil vi fortløpende komme med info om framdriften om den nye svømmehallen i Tana

2017-03-15 Les mer....