Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Åpen branndag 2017

Åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september kl 11 - 14

Velkommen til åpen dag på brannstasjonen

Lørdag 23. september, kl 11 - 14, kan du besøke oss på Tana brannstasjon og se hvordan brannkonstablenen og befalet  har det på jobb. Du får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser, se på og inni brannbilene og være med på en liten tur i brannbilen. 

 

Kom og besøk oss.

 

2017-09-22 Les mer...

Informasjonsmøte angående oppstart av 4-åring deltidsutdanning i sykepleie

"Sykepleierutdanningen i Finnmark ved UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest har gleden av å invitere til informasjonsmøte angående oppstart av 4-åring deltidsutdanning i sykepleie med oppstart i Januar 2018. Møtene er planlagt til Kirkenes 26.09.17 i UiTs lokaler klokken 18  og i Hammerfest 03.10.17 i UiTs lokaler (Sykepleierskolen) klokken 18. De som ønsker å delta på Skype, bes henvende seg til vårt ( IHO Hammerfest) postmottak for tilsending av Skypelenke før møtet.

 

Under forutsetning av et tilstrekkelig antall studenter, er det planlagt oppstart i både Hammerfest og Kirkenes. Søknadsfristen er 15.10.17. Se også søkersiden i studiekatalogen vår (UiT Norges Arktiske Universitet) "

2017-09-22 Les mer...

Anbudsinnbydelse - Vinterdrift 2017

Tana kommune skal gå til innkjøp av tjenester for vinterdrift av kommunale veier i perioden 01.11.2017 – 31.05.2020 og inviterer til åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 18.08.2016. Konkurransen er utlyst på DOFFIN, og konkurransedokumentene finnes her på kommunens nettsted.

2017-09-18 Les mer...