Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Velkommen til ildsjelkveld

Tirsdag 19. juni kl. 20.00- 22.30 i Kommunstyresalen

2018-06-12 Les mer...

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2018/2019

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

2018-06-19 Les mer...

Kan hende din disp er kommet i retur til rådhuset dersom adressa ikke er riktig.

Savner du dispen din? Vedtak om dispensasjon fra lov om motorferdsel kommer i retur til rådhuset pga. feil adresse

2018-06-15 Les mer...

Unikt skoleinternat til salgs

Tana kommune skal selge skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende

2018-06-13 Les mer...

Gratis videreutdanning innen helse- ledige plasser

Spesielt for Finnmark kan vi tilby følgende to videreutdanninger der vi også vil gjennomfører samlinger to ganger i året for våre studenter.
Dette gjelder studiet helse, aldring og aktiv omsorg, og demensomsorg og alderspsykiatri 
Dette er et nettbasert deltidsstudium med samlinger som gir 60 studiepoeng.

2018-06-13 Les mer...

Tirsdag 19. juni kl. 09.00 - 12.00 SpareBank 1 Nord-Norge

Velkommen til næringslivsseminar

2018-06-12 Les mer...

Rulleringsforslag til ”Boligplan for Tana kommune 2018-2021” foreligger til høring

Tana kommune utarbeidet og vedtok boligsosial handlingsplan for perioden 2002 – 2005. Planen ble rullert for første gang i 2009 og for perioden  2014 – 2017.
Denne høringen gjelder rullering av planen for perioden 2018 - 2021. 

 

2018-06-11 Les mer...