Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Bli med på pilotprosjekt om forenklet byggesaksøknad!

Planlegger du å bygge noe på eiendommen din? Noe som er såpass enkelt at du kan levere søknaden selv, eller til
og med slippe å søke?

2017-05-24 Les mer...

Bygde- og grendenavnene som del av den offisielle adressen i Tana

Nå kan innbyggerne i Tana få bygdenavnet som del av den offisielle bosteds- og postadressen. Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha bygdenavnet på i adressen til eiendommen. Alle hjemmelshavere som ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin, må gi tilbakemelding til kommunen. Kommunen har lagd et eget skjema for dette. Der det er flere eiere til en eiendom (sameie), må eierne bli enige om adressetilleggsnavnet. Tilleggsnavnene blir den av den offisielle adressen i folkeregisteret først i 2018. Det er ingen frist for å gi tilbakemelding.


2017-04-06 Les mer...
valglogo_sort_bokmaal

Vil du bli valgmedarbeider?

Tana kommune søker etter valgmedarbeidere som vil være med på å gjennomføre stortingsvalget og sametingsvalget til høsten. Vi søker etter personer som kan sitte i stemmestyrene i kommunenes seks valgkretser.

2017-04-19 Les mer...

Nå kommer feieren!

Fra neste uke vil feieren starte opp feiesesongen. Nytt fra i år er at feiing også vil bli meldt på telefon. Du som eier vil få lapp i postkassen og en melding på telefonen når feieren er på tur til deg. Da er det viktig at du ikke fyrer i ovnen og at du setter opp stige, slik at feieren kan få tilgang til pipa di. Pass også at alle luker og spjeld er lukket. Det er ikke feieren sitt ansvar at pipa di blir feid, det er ditt ansvar som huseier. Det er viktig at du tar kontakt med feietjenesten dersom du av en eller annen grunn blir forhindret fra å gjøre klart for feiing, eller dersom du ikke ønsker feiing.
Telefon til feieren: 464 00 251 

2017-05-05 les mer