Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye veinavn i Tana er oversendt stedsnavntjenestene for endelig tilråding om skrivemåten

Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) behandlet saken knyttet til veinavn i Tana kommune i møter den 01.09 og 02.11. i år. Vedtakene, sammen med saksframlegg og uttalelsene som kom inn i saken, er oversendt de samiske og norske stedsnavntjenestene for endelig tilråding.

Etter at kommunen har mottatt endelig tilråding fra stedsnavntjenestene, vil utvalget få navnene til sluttbehandling.

Utvalget har også vedtatt å be departementet vurdere bruk av parallelle navn på flere språk som offisielle veinavn i Tana.
 
Tana kommune takker alle som er kommet med merknader til veinavnene. Kommunen har dessverre ikke hatt kapasitet til å besvare hver enkelt henvendelse.
 
I dokumentet nedenfor er de fullstendige vedtakene i saken.