Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Nye retningslinjer for bruk av Flerbrukshallen

Oppvekst og kultur utvalget har vedtatt nye retningslinjer for bruk av Flerbrukshallen.
Flerbrukshallen+forran+dørparti_512x384

I hovedtrekk er endringene presisering av hvilke arrangementer som skal betale leie av hallen, samt hvilke tjenester som inngår i leie av hallen. De nye retningslinjene gjelder fra 20.+3.2012. Her finner du nye retningslinjer.

 
Søknad om faste treningstider sendes til TKE i henhold til frister som offentliggjøres hvert år. Søknadsskjema.