Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye regler for testing for jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og pendler hyppig mellom bostedland og Norge

Ifølge Covid- 19 forskriftens §6b skal alle jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige)  og hyppig pendler mellom bostedsland og Norge er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Unntaket  gjelder ikke helsepersonell som samtidig jobber både i norsk og i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste. Dette betyr at helsepersonell som er bosatt i Finland ( eller i Sverige) og hyppig pendler mellom Finland og Norge er ikke unntatt vanlige karantenebestemmelser ( 10 dagers karantene ved innkomst til Norge ) hvis dem jobber innen helsesektor i begge lendene samtidig.

Covid- 19 forskriften § 6b.Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger

De som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag. Dette gjelder ikke for helsepersonell. For helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland gjelder likevel første punktum, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

Tana legekontor organiserer testing for dem som jobber i Tana og er pålagt for testing minst hver 7.dag

Private bedrifter må bestille time for sine ansatte. Bedrifter blir fakturert kr 200  per gjennomført test.

Kommunale ansatte kan selv kontakte legekontor og avtale testing. 

Koronatelefon 400 05 014. Telefontiden vil være mandag-fredag i tidsrommet 09.00-11.15