Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye regler ang. smittekarantene fra og med 21.12. 21

Det er kommet endringer i reglene for testing ut av karantene og på øvrige nærkontakter med virkning (TISK) fra 21.12.2021.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/tisk/

Testing

Positiv selvtest bør bekreftes med PCR tatt på teststasjon.

 • Alle med symptomer eller mistanke om covid-19 smitte
 • Jevnlig testing ved utbrudd i skoler/barnehager eller som forebyggende tiltak i helsetjenesten
 • Nærkontakter til en som er smittet med SARS CoV-2:
 • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nær) som er pålagt karantene, har plikt til test straks (Ag-hurtigtest eller PCR), og til PCR 7 døgn etter nærkontakten. Ved negativ test (selvtest, antigen-hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR) tatt døgn 7 kan karantene avsluttes.
 • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nær) som har fått oppfriskningsdose/booster for minimum 1 uke siden, er unntatt karantene ved krav om negativ test: daglig med Ag-hurtigtest eller hver annen dag med PCR til 7 døgn etter nærkontakten.
 • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nær) som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er unntatt test og karantene.
 • Øvrige nærkontakter over 18 år som er pålagt smittekarantene kan ved negativ test 3 døgn etter nærkontakten avslutte karantene i arbeidstid/skoletid (men opprettholde fritidskarantene), og ved negativ test 7 døgn etter nærkontakten avslutte karantene. Det kan benyttes selvtest, antigen-hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR.
 • Øvrige nærkontakter under 18 år, som er unntatt karantene anbefales test: Ag hurtigtest eller PCR etter 3 og 7 døgn. 
 • Alle nærkontakter bør ha lav terskel for test ved selv vage symptomer.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

For bruksområder av forskjellige typer av antigen-hurtigtester og selvtester, se Antigen-hurtigtester. For testkriterier: Testkriterier

 

 

Covid -19 forskriften § 4i.Krav om smittekarantene

Personer som har hatt nærkontakt, jf. § 3 første ledd, med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, skal testes med antigen hurtigtest eller med PCR-test så snart som mulig og med PCR-test på døgn 7 etter nærkontakten. Ved negativt testresultat på døgn 7 etter nærkontakten, kan karantenen avsluttes. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, kan ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten avslutte karantenen i arbeids- eller skoletid. Ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Smittekarantene etter første ledd gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

a. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,
b. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
c. er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Personer i karantene som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre og barn i smittekarantene kan gjennomføre samvær i karantenetiden.

 

 

Nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Se også kapittel om smitteoppsporing.

Nærkontaktene regnes enten  som «husstandsmedlemmer og tilsvarende nær» eller som «øvrig nærkontakt».