Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye offisielle adressenavn på veier i boligfelter i Tana kommune

Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) har i møte den 3. november 2020, vedtatt adressenavn og fastsatt skrivemåten på seks veier i fire boligfelter i Tana kommune. Dette er endelig vedtak og dermed er de gjort til offisielle adressenavn.Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) har i møte den 3. november 2020, vedtatt adressenavn og fastsatt skrivemåten på seks veier i fire boligfelter i Tana kommune. Dette er endelig vedtak og dermed er de gjort til offisielle adressenavn. Navnene vil bli registrert hos kartverket.

Nye vedtatte veinavn

Čorroguolbba boligfelt:
Vedtatt navn på vei nummer 1 - Miessegeaidnu
Vedtatt navn på vei nummer 2 - Áldogeaidnu
Vedtatt navn på vei nummer 3 - Sarvvesgeaidnu
Čorroguolbba boligfelt veier.JPG

Vestre Seida boligfelt B09
Vedtatt navn på vei nummer - Ávnnotgurra
Vestre Seida boligfelt

Bjørkelia Nordre boligfelt:
Vedtatt navn på vei nummer 5 - Nordre Bjørkelia
Bjørkelia Nordre boligfelt

Storlaksen boligfelt
Vedtatt navn på vei nummer 6 - Storflaten
Storlaksen boligfelt