Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rådmannen har tilbudt tre av våre ledere endrede lederfunksjoner i ny pleie- og

Nye ledere innen pleie- og omsorgssektoren

I forbindelse med ny struktur innen pleie- og omsorgstjenesten har rådmannen gitt tilbud til tre av våre ledere nye lederoppgaver. Hvis de tre personene takker ja til stillingen vil de tre inn i sine nye funksjoner i løpet av første kvartal 2014.

Rådmannen har tidligere i sommer, etter en grundig prosess hvor både dagens ledere og tillitsvalgte deltok, fastsatt organisasjonsstrukturen for den nye pleie- og omsorgstjenesten i Tana. Dagens tjenester organiseres i tre avdelinger som hver har en egen leder i 100 % stilling og en assisterende leder i deltidsstilling av varierende størrelse. De tre nye avdelingene vil omfatte det meste av tjenestene innen pleie- og omsorg, dog ikke botjenestene for psykisk utviklingshemmede og for personer med psykiske lidelser. Disse har fått tilbud om endrede lederfunksjoner: Omsorgsboligene (nye og gamle): Tone Orvik Kollstrøm (leder), Sigrun Pedersen (ass. leder) Sykehjemmet (ingen vesentlig endring): Anu Saari (leder), Liss Sjögren Lukkari (ass. leder) Hjemmetjenestene: Aud Varsi (leder), Liv Berit Johnsen (ass. leder)