Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye 22 veier i Tana kommune har fått adressenavn

Oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret fastsatte skrivemåten av navnene på til sammen 22 veier i Tana i møter hhv. onsdag 04.02. og torsdag 12.02.2015. Det gjelder både hovedveistrekninger og småveier fra Denodat/ Vestertana til Leavvajohka/ Levajok.

I denne omgangen er det først og fremst skrivemåten av samiske veinavn som er vedtatt. Det kommer av at kommunen ennå ikke har fått svar fra Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge om anbefalt skrivemåte av de norske veinavnene.

Kommunestyret og oppvekst- og kulturutvalget (OKU) valgte navn på veiene i mars og april 2014. Av disse var 29 samiske navn, 26 norske navn og 1 kvensk navn. I møtet den 04.02.2015, valgte oppvekst- og kulturutvalget nytt navn på veien fra FV 98 til Tanaelva i Boftsa, etter tilråding fra den samiske stedsnavntjenesten. Det opprinnelige forslaget var Holmeveien, mens utvalget nå har valgt Bokčánjárluodda som navn. Begrunnelsen for dette valget er at Bokčánjárga er et allerede godkjent stedsnavn i området. Det krever derfor ikke noen ny navnesak.

De fastsatte navnene framgår av vedlegg nedenfor. Vedlagt er også en oversikt over alle navnene som er valgt, og de navnene kommunen allerede vet det må reises navnesak for.

 

Klage

De vedtatte veinavnene kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring. Evt. klage skal begrunnes. Kommunen kan på eget initiativ gjenåpne en sak, dersom det kommer nye opplysninger som gjør det nødvendig. (Jf. lov om stadnamn § 7 og 10).

Husnummer

Når klagefristen er gått ut, vil kommunen fatte vedtak om adressering til hver enkelt bolig, fritidshytte og viktige næringsbygg langs hver vei. Alle registrerte grunneiere og festere vil få tilsendt brev om dette. Nedenfor er en kort orientering om oppsetting av husnummer. Det er eiers eget ansvar å sette opp husnummer.